Rechercher
  • Marie Nyssens

Kinderen krijgen : een wonderlijk avontuur ...

Maar ook vaak een stap in het onbekende. Ik wil in Schaarbeek een dienst openen voor toekomstige en jonge ouders, waar ze met al hun vragen terechtkunnen en met anderen hun bekommernissen en oplossingen kunnen delen ...


1 vue

Posts récents

Voir tout

Votre avis est important ! Partagez vos idées, posez vos questions, interagissez - via le formulaire ci-contre.

Merci! 

  • Facebook
  • Icône social Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn Social Icône